Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Wskazówki dla Rodziców


    

Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzone do godz.8.00, gdyż w godzinach 8.00-13.00 jest realizowana podstawa programowa.   

 

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest przekazać je bezpośrednio pod opiekę pracownikowi przedszkola.

 

Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców lub osoby pisemnie przez nich upoważnione. Druki upoważnień znajdują się w Plikach do pobrania.

 

Odbiór dziecka zawsze należy zgłaszać nauczycielce.

 

Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zajęć, zabaw, uroczystości lub pobytu na placu zabaw biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.

 

W przedszkolu nie podaje się leków i nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych  z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.

 

Rodzice zobowiązani są do informowania o chorobach zakaźnych. Podczas choroby dzieci przebywają w domu celem zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się chorób.

 

W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do racjonalnego odżywiania, spożywania zdrowych, urozmaiconych posiłków.

 

Celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych Rodzice powinni systematycznie współpracować  z nauczycielami.

 

Przedszkole organizuje dla Rodziców i najbliższego otoczenia dziecka różne formy wspierania i współpracy, dlatego liczymy na Państwa udział i zainteresowanie.

 

Ubiór dziecka powinien umożliwiać mu rozwój umiejętności samoobsługowych.

 

Na zebrania zapraszamy samych Rodziców.

 

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i zabawki przyniesione przez dzieci z domu.

 

Ze względu na prowadzone w przedszkolu zajęcia ruchowe
i bezpieczeństwo dzieci wskazane jest, by nie zakładać dzieciom do przedszkola biżuterii, a szczególnie kolczyków, łańcuszków itp.

 

 

krasnoludki
biedronki
smerfy
misiaki
jezyki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.