Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Opłaty za przedszkole

Pobyt dzieci w godzinach od 8.00-13.00

to czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Opłacie w tym przypadku podlegają jedynie posiłki.

 

Natomiast każda rozpoczęta godzina zajęć

przed 8.00 i po 13.00

wynosi - 1 zł.

 

Naliczanie opłat za żywienie dzieci w Przedszkolu nr 8
w Koninie

 

śniadanie - 2,00 zł
obiad - 4,50 zł
podwieczorek - 1,50 zł

 

 

Wpłaty po wcześniejszym uzyskaniu informacji
z przedszkola o wysokości należności, można kierować na konto:

 

53 1560 0013 2015 2810 5749 0001

 

PROSIMY O WPŁATĘ DOKŁADNIE TAKIEJ KWOTY,
JAKA ZOSTANIE PODANA W PRZEDSZKOLU.

 

Ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego 50% (nie dotyczy posiłków):


- za drugie dziecko z jednej rodziny korzystajace ze świadczeń przedszkola,

- dzieci 3, 4 i 5- letnie objęte pomocą MOPR
 

Ustalono całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego (nie dotyczy posiłków):

- za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola,

- za dzieci 6-letnie (od 1.01.2017),

- niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o niepełnosprawnosci,

- objętych formami rodzinnej pieczy zastępczej
w rozumieniu ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017, poz. 697 z póź. zm.),

- przebywajacych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego lub instytucjonalnego.

 

Zwolnienia z tych opłat nie podlegają sumowaniu.

 

krasnoludki
biedronki
smerfy
misiaki
jezyki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.