krasnoludki
smerfy
misiaki
biedronki
jezyki

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Szczęśliwy przedszkolak

 

Program edukacji emocjonalnej „Szczęśliwy przedszkolak”

 

Program edukacji emocjonalnej „Szczęśliwy przedszkolak” oparty jest na wieloletnich obserwacjach zachowań dzieci i osiągnięć związanych z rozwojem społecznym i emocjonalnym. Aby uniknąć ewentualnych potknięć życiowych naszych wychowanków w życiu społecznym, by były zdolne do harmonijnego uczestnictwa
w życiu, a jednocześnie nie zatraciły własnej osobowości, pragniemy wykorzystać każdą chwilę i dany nam czas już teraz na pracę nad ich pełnym rozwojem.

Do zainteresowania się pracą wychowawczą oraz działaniami profilaktycznymi skłaniają obserwacje otaczającej dzieci rzeczywistości: napór przemocy i nasilenie się poważnych problemów społecznych, bezwzględność, agresja, przemoc, brak szacunku do siebie nawzajem, a przy tym wszystkim zauważalny brak czasu dla swoich dzieci ze strony rodziców i ich bezradność wobec napotykanych trudności wychowawczych.

 

 Dzisiaj dzieci wykazują coraz większą zdolność:

 • do zamykania się w sobie lub też nieprzystosowania do życia społecznego, są nadąsane i małomówne,
 • do niepokoju i depresji, gnębią je różne niepokoje i lęki, czują się niekochane,
 • do kłopotów z myśleniem i uwagą, śnią na jawie, są zbyt nerwowe, postępują bezmyślnie,
 • do chuligaństwa i agresywności, są uparte i nieposłuszne
  w domu i szkole, za dużo mówią, mają napady złego humoru, drażnią innych, niszczą rzeczy itp.  

 

Dlaczego ważne jest byśmy uczyli dzieci wartości?

Kolejnym ważnym programu „Szczęśliwy przedszkolak” jest nauczanie wartości, ponieważ to właśnie wartości nadają życiu sens i dzięki nim dzieci mogą jak z kompasem poruszać się w sferze swych celów, przedsięwzięć i wszelkich relacji z innymi ludźmi. Ucząc wartości pomagamy dziecku ukształtować mocny charakter, który pozwoli mu oprzeć się złym wpływom ze strony rówieśników, społeczeństwa i szerszej kultury.

W długiej perspektywie to właśnie wartości czynią człowieka szczęśliwym. Nie da się osiągnąć trwałego szczęścia bez uczciwości, odwagi, motywacji i życzliwości.

Wszyscy bardzo się przejmujemy sprawnością intelektualną dzieci
i tym by dobrze się uczyły. Tymczasem wielu ludzi o wysokim wskaźniku inteligencji nie umie radzić sobiew życiu, bo nie posiadają mocnego systemu wartości - i w rezultacie są nieszczęśliwi.

Wprowadzone działania innowacyjne mają na celu rozwijanie takich umiejętności jak: poznanie i rozumienie siebie i innych, komunikacja w grupie, porozumiewanie się z innymi, funkcjonowanie w grupie zgodnie z przyjętymi zasadami, dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron, spostrzeganie cudzych potrzeb i uczuć oraz zapoznanie dzieci
z podstawowymi wartościami.

 

                                

 

Główną ideą naszych działań jest uczyć i wychowywać mądrych, dobrych, wesołych i szczęśliwych przedszkolaków, a także eliminowanie stresu i agresywnych zachowań, otwieranie przed dziećmi nowych możliwości wyrazu poprzez ćwiczenia kreatywności, śmiech,  zabawę i oczywiście wzmocnienie poczucia własnej wartości.

 

      Program „Szczęśliwy przedszkolak” przeznaczony jest dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, nie tylko dla dzieci
z zaburzeniami emocjonalnymi, motywacyjnymi czy wychowawczymi.   Proponowane zabawy i ćwiczenia  mogą być wykorzystane zarówno w pracy  indywidualnej, jak również mogą stanowić część zajęć z całą grupą. W zależności od pojawiających się problemów każdy nauczyciel może wybrać i dostosować treści dla określonej grupy dzieci. Klasyfikacji i oceny zachowań dziecka  dokonuje sam nauczyciel w oparciu o własną obserwację
i diagnozę.

   Osiągnięcie pełnego sukcesu programu edukacji emocjonalnej zależy od włączenia do jego realizacji rodziców. Oddziaływując na dzieci należy także pogłębiać  wiedzę rodziców z zakresu rozwoju emocjonalnego. W tym celu proponujemy zebrania  
z rodzicami o tematyce psychologiczno-pedagogicznej z udziałem specjalistów, oraz czynną współpracę z rodzicami, by stworzyć klimat  partnerskich stosunków.

 

Cele programu „Szczęśliwy przedszkolak”

 

  Obszarem programu będzie zakres oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych dotyczących sfery emocjonalnej i społecznej. Realizacja programu daje możliwość przygotowania dzieci do prawidłowego funkcjonowania w domu, przedszkolu czy szkole.

 • prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami jakie niesie ze sobą współczesny świat;
 • kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji oraz właściwych interakcji z innymi;
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery, dającej dziecku poczucie bezpieczeństw
 • budowanie własnego systemu wartości i wiary we własne możliwości;
 • tworzenie odpowiednich warunków do integracji społecznej;
 • rozwijanie empatii czyli poznawanie swoich reakcji, emocji, uczuć i reagowanie na nie;
 • kształtowanie postawy wrażliwej na przeżycia innych i niesienie im pomocy;
 • budowanie pozytywnej samooceny ;
 • nawiązywanie nieagresywnych kontaktów;
 • podniesienie poziomu samoakceptacji;
 • tworzenie klimatu zaufania, życzliwości i poczucia bezpieczeństwa. 

 

Autorki programu:

Agnieszka Bryl
Grażyna Gryska

 

 

 

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.