Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Co to jest plan daltoński?

 

Plan daltoński to koncepcja edukacyjna stworzona w latach 20 XX wieku przez Helen Parkhurst. To nurt pedagogiki wywodzący się z nurtu nowego wychowania. Opiera się na niezmiernie ważnych filarach, które wyznaczają jednocześnie kierunek działań edukacyjnych– SAMODZIELNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, WSPÓŁPRACY i REFLEKSJI. Nasza placówka zdecydowała się jeszcze dodać piąty filar dotyczący RELACJI.Wszystkie te filary odnoszą się zarówno do działań dzieci, jak i pracy własnej- osób uczestniczących
w procesie wychowania młodego człowieka.
Cechą charakterystyczną tej koncepcji jest wizualizacja procesu edukacyjnego, która umożliwia dzieciom samodzielne wykonywanie zadań, doświadczanie, sprawne poruszanie się na danym terenie, uniezależnia od innych
i wyposaża w poczucie własnej wartości.
Od 2010 roku plan daltoński na nowo wzbudził duże zainteresowanie w Polsce. Systematycznie powstaje coraz więcej placówek, które pracują zgodnie z ideą H. Parkhursh lub wykorzystują jej elementy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dostrzeżono w niej nadzieję na lepszą edukację. Plan daltoński bowiem to edukacja serca - nastawiona na dziecko, jego wszechstronny rozwój i wsparcie. Od najmłodszych lat wyposaża w ważne i cenione kompetencje przyszłości, przygotowując do życia
w społeczeństwie i pełnienia różnych ról. Jej wyjątkowość polega na przejściu od nauczania do uczenia się. Podstawą jest również rozwijanie motywacji wewnętrznej do samorozwoju i doskonalenia, do uczenia się dla siebie samego, by każdego dniawznosić się coraz wyżej i stawać się lepszym w odniesieniu do własnej osoby.
Koncepcja daltońska dodaje zatem dzieciom skrzydeł, gdyż nabywają one wiary we własne siły i możliwości, są świadome swoich mocnych i słabych stron, potrafią samodzielnie poradzić sobie z różnymi wyzwaniami, odkrywaniem świata, napotkanymi problemami, uczą się odpowiedzialności za swoje działania, za otoczenie, środowisko, rozumieją znaczenie i wartość współpracy, wzajemnego wsparcia i prawidłowych relacji, potrafią dokonywać refleksji i poszukiwać różnych dróg własnego rozwoju.
Nasza placówka rozwija się w tej dziedzinie od 2017 roku.
Chcemy bowiem, aby nasi wychowankowie byli samodzielni
w myśleniu i działaniu, odpowiedzialni za swoje decyzje, otwarci na współdziałanie z innymi, refleksyjni i dbający o relacje.
Zależy nam również, by z bagażem pełnym doświadczeń
i nabytych umiejętności odważnie kroczyły przed siebie i dalej rozwijały swoje możliwości i kompetencje. Już teraz cieszymy się z osiągnięć naszych przedszkolaków.
Każdego dnia, z radością w sercu obserwujemy ich codzienne działania i wzajemną bezinteresowną pomoc.


Jesteśmy ponadto jedyną konińską placówką państwową,
która realizuje plan daltoński w każdej grupie wiekowej.
Obecnie jesteśmy w trakcie procesu certyfikacji przedszkola przez Fundację Plandaltoński.pl.

 

 

krasnoludki
biedronki
smerfy
misiaki
jezyki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.