Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Rekrutacja

REKRUTACJA 

2021/2022


Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola.
Naszym atutem jest między innymi to, że jesteśmy jedynym konińskim przedszkolem publicznym,
które pracuje zgodnie z filarami planu daltońskiego
we wszystkich grupach wiekowych.
Obecnie rozpoczęliśmy proces
certyfikacji naszej placówki.

 

 


 

DRODZY RODZICE!

Od 01.03.2021r.- 26.03.2021r.
rozpoczyna się elektroniczny nabór
do naszego przedszkola.
Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji na temat pracy naszego przedszkola mogą skorzystać z dyżuru telefonicznego 632424807 wew.22 (od 05-26.03.2021r.)
w godzinach:
codziennie 9.00-10.00
oraz
wt.śr.pt. 14.00-15.00.LINK DO REJESTRACJI

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/konin

 


DEKLARACJE O PRZYJĘCIE DZIECKA  
DO PRZEDSZKOLA
 W ROKU SZKOLNYM

2021/2022 

 Zarządzenie Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina

z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie elektronicznego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

 Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W KONINIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
(dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do przedszkola).

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2021r.
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Potwierdzenie woli kontynuacji uczęszczania  dziecka do przedszkola.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2021r.
POTWIERDZENIE WOLI

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM

2021/2022 

(do pobrania)

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych "RODO"). Pełna klauzula dostępna 
TUTAJ

 


 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola
na rok szkolny 2021/2022 - opis etapów:

 

Etap I – rekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, tzw. KONTYNUACJA.
Ten etap przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola i trwać będzie od 15.02.2021. do 19.02.2021. Rodzice otrzymają od nauczycieli DEKLARACJE
O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022, które maksymalnie do dnia
19 lutego 2021 r. do godz. 15.00 należy złożyć u nauczyciela grupy. Dane z KARTY do systemu wprowadza przedszkole. Niedostarczenie Karty ww. terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu. Kartę należy wypełnić we wszystkich wskazanych polach, pismem drukowanym oraz wstawić daty i podpisyw wyznaczonych miejscach. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica z obowiązku dopełnienia niezbędnych formalności.

 

Etap II – rekrutacja dzieci nowych. Rekrutacja odbywa się jedynie na wolne miejsca, którymi dysponuje przedszkole, po wprowadzeniu do systemu dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, rodzic ma obowiązek zalogowania się w systemie pod adresem www.konin.przedszkola.vnabor.pl 
(link będzie aktywny od 01.03.2021. od godz. 8.00 do 26.03.2021.
do godz. 15.00) i postępować zgodnie z etapami wskazanymi
w programie. Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy bezwzględnie wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz
z obowiązującymi oświadczeniami potwierdzającymi wybrane we wniosku kryteria. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola. Kolejne etapy i terminy rekrutacji proszę śledzić w harmonogramie dostępnym na naszej stronie.

 KORONAWIRUS
 

Komunikat Prezydenta Miasta Konina w sprawie sytuacji
w mieście związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Informujemy rodziców przedszkolaków, którzy biorą udział
w rekrutacji, jeżeli nie uda się Państwu dostarczyć wersji papierowej wniosku do placówki, prosimy wysyłać zeskanowany dokument e-mailem (przedszkole@p8konin.pl). Zapewniamy też, że data przyjęcia wniosku w wersji papierowej dostarczona do placówki będzie tożsama z datą wypełnienia wniosku on line. W razie pytań prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 63  242-48-07
lub w Wydziale Oświaty.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą
o załatwianie wszelkich spraw drogą e-mailową lub telefoniczną.

tel: 63 242 48 07 21

e-mail: przedszkole@p8konin.pl

 

 


 

 

 

 

krasnoludki
biedronki
smerfy
misiaki
jezyki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.