krasnoludki
misiaki
biedronki
jezyki
smerfy

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Rodziców Przedszkola nr 8 im. Janka Wędrowniczka
w Koninie.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie, ul. Przemysłowa 12,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przedszkola - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650)                   
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na podstawie, których działa placówka oświatowe – Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie) jest obligatoryjne.

 

 

OBIEKT MONITOROWANY
 

Monitoring prowadzony jest przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków przedszkola i pracowników, innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia. Monitoring obejmuje korytarze oraz teren wokół budynku. Obraz z kamer  jest zapisywany na nośnikach elektronicznych typu CD. DVD i służy tylko do bieżącego podglądu. Więcej informacji można uzyskać u dyrektora placówki.

 

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.