krasnoludki
biedronki
jezyki
smerfy
misiaki

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Podsumowanie pracy rady

Podsumowanie działalności Rady Rodziców

w Przedszkolu Nr 8
im. Janka Wędrowniczka w Koninie

 

 

 

Nazwa zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Zmiany w Regulaminie
Rady Rodziców

Wprowadzenie zmian w regulaminie Rady Rodziców; założenie konta rady.

Wrzesień/
październik

 

Oferta współpracy rodziców
z przedszkolem

Wypełnienie ankiety „Moje propozycje
i możliwości współpracy” – przedstawienie własnych propozycji i sugestii

Wrzesień 
i w ciągu roku szkolnego

Organizacja imprez, uroczystości przedszkolnych
i środowiskowych

Pozyskanie środków finansowych i rzeczowych, związanych z organizacją wycieczek, koncertów muzycznych, teatrzyków, festynów, imprez (chleb, ciasto, pączki, naczynia jednorazowe); dostarczenie fantów na loterię podczas festynu, ozdób świątecznych na rodzinne kolędowanie; oprawa muzyczna imprez; prowadzenie aerobiku dla rodziców. 

Cały rok szkolny

Remonty w przedszkolu

Pozyskiwanie środków rzeczowych – farby do pomalowania płotu; założenie płytek w szatni woźnych; pomoc przy remoncie pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw – praca własna

W ciągu roku szkolnego

Nagrody za udział
w konkursach

Pozyskanie środków na nagrody za udział
w konkursach organizowanych w przedszkolu dla dzieci i rodziców

W ciągu roku szkolnego

Doposażenie
i modernizacja placu zabaw dla dzieci

Doposażenie sal w różne zabawki, placu  zabaw w nowe urządzenia;
 praca własna rodziców; dofinansowanie remontu na placu.

W ciągu roku szkolnego

Udział w akcjach
i projektach

Angażowanie się w zbiórkę dla niepełnosprawnych z fundacji „Podaj dalej”; dla dzieci z Domu Dziecka; schroniska dla bezdomnych zwierząt, akcja „Góra grosza”, włączenie się w realizację projektu „Małego wolontariatu”

Cały rok szkolny

Współuczestniczenie
w imprezach przedszkolnych przez włączanie się rodziców w działania opiekuńczo-
-wychowawcze w czasie festynów, wycieczek, uroczystości.

Pomoc w opiece nad dziećmi podczas imprez, festynów, wycieczek, konkursów, uroczystości.

Cały rok szkolny

Udział w konkursach

Udział wspólnie z dziećmi w konkursach organizowanych przez przedszkole.

Cały rok szkolny

Pomoc rzeczowa
w grupach

Przekazanie do grup zabawek, upominków, pomocy dydaktycznych, płyt z bajkami, środków papierniczych, pomocy do kącików przyrody.

Cały rok szkolny

Wsparcie rodziców
w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego
i pracy wychowawczo-dydaktycznej

udział podczas festynu; czytanie dzieciom; udziałw zajęciach otwartych; organizacja zajęć przy współpracy z rodzicami – zabawy plastyczne, kulinarne; selektywna zbiórka odpadów.

W trakcie roku szkolnego

Rozpoznanie potrzeb
w zakresie pomocy psychologicznej rodzicom związanej
z rozwojem
i problemami wychowawczymi dzieci.

Analiza ankiet, udział
w spotkaniach ze specjalistami.

W trakcie roku szkolnego

Zapoznanie się
z regulaminami, procedurami, planem pracy, statutem, koncepcją placówki, zasadami bhp.

Zapoznanie się z Regulaminem wycieczek, Procedurą kontaktów z rodzicami, Regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola, Statutem, przeanalizowano Koncepcję pracy.
Badanie oczekiwań środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju na podstawie odpowiedzi na pisma wysłane do różnych instytucji przez dyrektora.

Podczas spotkania
z dyrektorem
i zebrań grupowych

Ustalenie planów współpracy
w grupach

Wspólne ustalenie Planu współpracy
w poszczególnych grupach.

Wrzesień

Zapoznanie z Planem nadzoru pedagogicznego

Spotkanie z dyrektorem;
udział w ankietowaniu

W trakcie roku szkolnego

Zapoznanie z Projektem Planu finansowego placówki

Analiza i wyrażenie opinii nt. Projektu planu finansowego przedszkola

Listopad

Promocja placówki
w środowisku lokalnym, pomoc
w przygotowaniu materiałów promocyjnych.

Dostarczanie materiałów na stronę internetową przedszkola; nawiązanie kontaktu z mediami lokalnymi

Cały rok szkolny

 

Aktualizacja: 11 sierpnia 2019

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.