krasnoludki
misiaki
biedronki
jezyki
smerfy

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

eTwinning

Program eTwinning 
 Europejska społeczność szkolna

 

eTwinning to łączenie i współpraca szkół i przedszkoli w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki
i otwarcia na Europę.

Kto może wziąć udział:

 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunem, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły;
 • Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Macedonia, Norwegia, Turcja.

Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o sześć krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Parterstwa Wschodniego, a także Tunezję, będącą członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED).

Rodzaje projektów:

 • Krótki tygodniowy lub miesięczny projekt może skupić się na konkretnym temacie
  z programu nauczania;
 • Projekt trzymiesięczny, podczas którego uczniowie nauczą się np. tworzyć podstawową stronę internetową i przedstawiać informacje w języku obcym;
 • Projekt całoroczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztuki, który stanowi część programu nauczania;
 • Projekt wieloletni, który zakłada współpracę z jednym lub większą ilością partnerów.

Zalety projektu:

 • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
 • motywacja do nauki,
 • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
 • bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
 • wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych
  i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
 • stosowanie metody projektru (szczgólnie ważne w gimnazjach),
 • możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, językowiec, informatyk,
 • każdy nauczyciel może realizować jeden lub kilka projektów,
 • elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji
  w każdej chwili.
   

Krajowe Biuro Programu eTwinning w Polsce działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning (NSS) jest odpowiedzialne za koordynowanie, rozwój, promocję programu eTwinning oraz monitorowanie podjętych działań. Działalność ta skupia się przede wszystkim na organizowaniu konferencji informacyjnych, warsztatów szkoleniowych, wspomaganiu działań szkół, sprawdzaniu jakości projektów pod względem pedagogicznego i europejskiego podejścia, zbieraniu przykładów dobrej praktyki, publikowaniu ich i rozpowszechnianiu, prowadzeniu narodowego portalu www.etwinning.pl oraz usługi helpdesk pod adresem etwinning@frse.org.pl. NSS współpracuje z istniejącymi już sieciami i inicjatywami oraz instytucjami: MEN, MSWiA, MKiDN, CODN, OEIiZK, Interklasa, Scholaris itp. Ważnym zakresem działalności jest organizowanie ogólnopolskich konkursów na najbardziej interesujące projekty eTwinning.

 

                                             

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.