krasnoludki
misiaki
jezyki
biedronki
smerfy

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Plan pracy

10 listopada 2013, Autor: Administrator

 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc: luty

 

Grupa II Misiaki – rok szkolny 2017/2018

1.     Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

2.     Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa (2 tygodnie).

3.     Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.

• Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.

• Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

• Rozwijanie sprawności manualnej.

• Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.

• Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.

• Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.

• Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.

• Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.

• Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).

• Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.

• Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.

• Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.

• Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.

• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

• Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.

• Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.

• Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

Aktualizacja: 10 lutego 2018

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.