krasnoludki
biedronki
jezyki
smerfy
misiaki

Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Przedszkole Nr 8
im. Janka Wędrowniczka
ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

tel: 63 242 48 07

Opłaty za przedszkole

29 listopada 2013, Autor: Administrator

Pobyt dzieci w godzinach od 8.00-13.00
to czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Opłacie w tym przypadku podlegają jedynie posiłki.

Natomiast każda godzina zajęć
przed 8.00 i po 13.00 

wynosi - 1 zł.

 

Naliczanie opłat:

Wysokość opłat za czas korzystania z usług w czasie przekraczającym bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki:


Dla 19 dni roboczych:

1,00 zł x 19 x 1 godz. = 19,00 zł

                     x 2 godz. = 38,00 zł

                     x 3 godz. = 57,00 zł

                     x 4 godz. = 76,00 zł

                     x 5 godz. = 95,00 zł

 

 Dla 20 dni roboczych:

1,00 zł x 20 x 1 godz. = 20,00 zł

                     x 2 godz. = 40,00 zł

                     x 3 godz. = 60,00 zł

                     x 4 godz. = 80,00 zł

                     x 5 godz. = 100,00 zł

 

Dla 21 dni roboczych:

1,00 zł x 21 x 1 godz. = 21,00 zł

                     x 2 godz. = 42,00 zł

                     x 3 godz. = 63,00 zł

                     x 4 godz. = 84,00 zł

                     x 5 godz. = 105,00 zł

 

Dla 22 dni roboczych:

1,00 zł x 22 x 1 godz. = 22,00 zł

                     x 2 godz. = 44,00 zł

                     x 3 godz. = 66,00 zł

                     x 4 godz. = 88,00 zł

                     x 5 godz. = 110,00 zl

 

 Naliczanie opłat za żywienie dzieci w Przedszkolu nr 8 w Koninie

śniadanie - 1,30 zł
obiad - 3,50 zł
podwieczorek - 1,20 zł

 

3 posiłki /śniadanie, obiad, podwieczorek/

6,00 x 19 dni = 114,00 zł

6,00 x 20 dni = 120,00 zł

6,00 x 21 dni = 126,00 zł

6,00 x 22 dni = 132,00 zł
 

2 posiłki /śniadanie, obiad/

4,80 x 19 dni = 91,20 zł

4,80 x 20 dni = 96,00 zł

4,80 x 21 dni = 100,80 zł

4,80 x 22 dni = 105,60 zł
 

2 posiłki /obiad i podwieczorek/

4,70 x 19 dni = 89,30 zł

4,70 x 20 dni = 94,00 zł

4,70 x 21 dni = 98,70 zł

4,70 x 22 dni = 103,40 zł

 

1 posiłek /obiad/

3,50 x 19 dni = 66,50 zł

3,50 x 20 dni = 70,00 zł

3,50 x 21 dni = 73,50 zł

3,50 x 22 dni = 77,00 zł

 

Wpłaty po wcześniejszym uzyskaniu informacji z przedszkola
o wysokości należności, można kierować na konto:

53 1560 0013 2015 2810 5749 0001

PROSIMY O WPŁATĘ DOKŁADNIE TAKIEJ KWOTY,
JAKA ZOSTANIE PODANA W PRZEDSZKOLU.

 

Ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego (nie dotyczy posiłków):


- za drugie dziecko z jednej rodziny korzystajace ze swiadczeń przedszkola,

- dzieci 3, 4 i 5- letnie objęte pomocą MOPR
 

Ustalono całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego (nie dotyczy posiłków):

- za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola,

- za dzieci 6-letnie (od 1.01.2017),

- niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o niepełnosprawnosci,

- objętych formami rodzinnej pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013, poz. 135 z póź. zm.),

- przebywajacych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego lub instytucjonalnego.

 

Zwolnienia z tych opłat nie podlegają sumowaniu.

 

Aktualizacja: 16 sierpnia 2019

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.